คุณหญิงสุดารัตน์คีย์รพวัลย์ผู้ซึ่งคาดว่าจะเป็นนายกฯ พุทไพรม์ยังคงดำรงอยู่เมื่อวานนี้ว่าพรรคจะไม่เข้าร่วมการประชุมในวันพรุ่งนี้หากมีตัวแทนพรรครัฐบาลและรัฐบาลท้องถิ่นอยู่ ถือเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของ EC เราไม่คิดว่ารัฐบาลและ NCPO ควรมีส่วนร่วม ฉันต่อต้าน NCPO หรือรัฐบาลแทรกแซง ผ่านการใช้อำนาจเด็ดขาดที่อนุญาตโดยข้อ 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว

หลังรัฐประหารซึ่งเป็นองค์ประกอบบางอย่างที่ได้มีการเพิ่มลงในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน นายพลประยุทธในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรค NCPO ได้ย้ำว่าจะมีการคัดค้านการประชุมขึ้นซึ่งคาดว่าก่อนหน้าที่จะเป็นเวทีสำหรับพรรคการเมืองที่จะแสดงความคิดเห็นต่อการเลือกตั้งครั้งหน้า การลงคะแนนเสียงในประเทศได้รับการกำหนดไว้อย่างไม่แน่นอนในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ นายประยุทธซึ่งคาดว่าจะเป็นประธานในที่ประชุมชี้แจงว่าฝ่ายที่คว่ำบาตรไม่ต้องการคัดค้านการเลือกตั้ง