นายประยุทธกล่าวในเหตุการณ์นี้ว่าในโครงการอิมแพ็คเมืองทองธานีคอมเพล็กซ์ว่ารัฐบาลต้องการเพิ่มรายได้ให้กับทุกคนและเมื่อผู้รับสวัสดิการจัดการเลื่อนบันไดรายได้ก็จะต้องเสียภาษี ในแง่ของแผนการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาลในโครงการขนาดใหญ่เขากล่าวว่ารายได้ของรัฐจะไม่สามารถครอบคลุมโครงการดังกล่าวได้ทั้งหมดเนื่องจากฐานภาษีของประเทศต่ำ

กระทรวงการคลังและธนาคารกรุงไทยเพื่อพัฒนาแอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือทุ่งกระเทยราชดำริเป็นโซลูชันการชำระเงินสำหรับร้านค้าที่ร่วมรายการและผู้ถือบัตร ข้อเสนอแนะที่ปฏิเสธโดยนายกรัฐมนตรีว่าการริเริ่มมุ่งเป้าไปที่การได้รับประโยชน์จากผู้ค้าปลีกรายใหญ่ โครงการบัตรสวัสดิการได้เข้าสู่ขั้นตอนที่สองโดยมุ่งเน้นการฝึกอบรมทักษะให้กับผู้ที่มีรายได้ขั้นต่ำ จะเพิ่มเงินที่มีอยู่ในบัตรตั้งแต่ 200 ถึง 300 บาทต่อคนต่อเดือนเป็น 300-5,500 บาท