ช่วงชีวิตการศึกษาแสดงให้เห็นว่าความไวต่อการชี้นำใบหน้าสำหรับความกลัวและความโกรธลดลงตามอายุคน แต่ความสามารถในการตรวจจับสัญญาณความสุขยังคงเหมือนเดิม เป็นที่ยอมรับกันดีว่ามีความสามารถในการถอดรหัสความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับอายุโดยทั่วไป แต่ที่นี่เราเห็นว่าความสามารถในการตรวจจับความแตกต่างของความสุขลดลงเล็กน้อย

แม้ว่าการศึกษาจะได้รับการออกแบบให้มีความไวต่อความแตกต่างของความไวต่อความสุขตามอายุโดยใช้หลักการจาก psychometrics และทฤษฎีการตรวจจับสัญญาณ สิ่งที่น่าทึ่งคือเราเห็นการลดลงของความสามารถในการรับรู้ทางสายตาในขณะที่เราแก่ตัวขึ้น แต่ที่นี่เราไม่เห็นการลดลงของการรับรู้ถึงความสุข การค้นพบเหล่านี้สอดคล้องกับงานวิจัยอื่น ๆ ที่แสดงว่าผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะมีอารมณ์เชิงบวกและมุมมองเชิงบวก ตอนนี้นักวิจัยกำลังสร้างการศึกษานี้โดยการทำงานใหม่ที่ตรวจสอบว่าความไวทางอารมณ์เกี่ยวข้องกับความแตกต่างในด้านสุขภาพจิตเช่นความวิตกกังวล ทีมยังมองว่าความไวต่อความโกรธและความสุขหมายถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาสุขภาพจิตที่แย่ลงหลังจากได้รับบาดเจ็บ