พาณิชย์เตือนผู้ส่งออกทองคำจับตาอินเดียประกาศลดภาษีนำเข้าอุ้มส่งออกอัญมณี-เครื่องประดับในประเทศ หวั่นไทยเผชิญคู่แข่งมากราย แนะหาช่องทางรักษาขีดความสามารถการแข่งขันไว้ดังเดิม นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้รับรายงานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดียว่า  อินเดียกำลังดำเนินการออกมาตรการลดภาษีนำเข้าทองคำ  

ตามข้อเรียกร้องของสภาส่งเสริมการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ ที่ขอให้ลดอากรขาเข้าเหลือ 4% จากเดิมที่สูงถึง 10% เพื่อเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของอินเดียให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและขยายการส่งออกได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ หากมีการลดภาษีตามข้อเสนอจริง จะส่งผลกระทบส่งออกสินค้าไทยไปอินเดีย ภายใต้ FTA เป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องเผชิญกับการแข่งขันกับประเทศอื่นๆ และหากในอนาคตอินเดียมีการปรับลดภาษีนำเข้าเป็น 0% ก็ยิ่งจะมีผลกระทบเกิดขึ้น ดังน้้นผู้ส่งออกควรจะมีการติดตามมาตรการการปรับลดภาษีนำเข้าทองคำของอินเดียอย่างใกล้ชิด และเตรียมหาลู่ทางรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันไว้ให้ได้เหมือนเดิม

สำหรับเหตุผลที่อินเดียกำลังจะพิจารณาลดภาษีนำเข้าทองคำ เนื่องจากในปัจจุบันทองคำที่นำเข้าประมาณ 80% ถูกใช้ในอุตสาหกรรมอัญมณี และอินเดีย ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ดำเนินการด้านการแปรรูปทองคำให้เป็นเครื่องประดับและอัญมณีที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จึงถือเป็นจุดแข็งที่รัฐบาลอินเดียต้องการสนับสนุนอุตสาหกรรมนี้ด้วยการลดภาษีนำเข้าทองคำ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งผลดีต่อการจ้างแรงงานในอินเดียมากขึ้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews