จุดประสงค์ของการ จัดฟัน

ส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ต้องการจัดฟันมักจะมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาด้าน ความสวยงามเป็นหลัก เช่น ต้องการแก้ไขฟันซ้อนเก หรือต้องการปิดช่องฟันที่ห่าง เป็นต้น แต่ที่จริงแล้วการจัดฟันถือเป็นการรักษาทางทันตกรรมอย่างหนึ่ง ที่ช่วยเสริมให้สุขภาพช่องปากและฟันโดยรวมดีขึ้นได้อีกด้วยครับ สิ่งที่สำคัญก็คือ การจัดฟันนั้นถือเป็นการรักษาที่จะต้องทำโดยมีข้อบ่งชี้ที่เหมาะสม ไม่ใช่เป็นเรื่องของแฟชั่นที่จะต้องทำตามเพื่อน ๆ ครับ และผู้ที่จะมาจัดฟัน
Continue reading »

ความล้มเหลวของไขกระดูก

การกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมบางอย่างเป็นที่รู้กันว่าเกี่ยวข้องกับ telomeres สั้น ๆ อย่างไรก็ตามมีเพียงประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยที่มี telomeres สั้นมีการกลายพันธุ์ที่รู้จักกันอย่างหนึ่งเหล่านี้ ซึ่งหมายความว่ายังคงมีสาเหตุสำคัญของ telomeres สั้นที่นักวิจัยยังไม่ได้ค้นพบ ในการศึกษาของพวกเขานักวิจัย Mayo แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการใช้
Continue reading »

ศูนย์สุขภาพชุมชนคลินิกในชนบท

ผู้ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล กำลังให้การดูแลขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นซึ่งขาดแคลนในหลายพื้นที่ของประเทศ NPs ให้การดูแลที่มีคุณภาพในคลินิกขายปลีกศูนย์สุขภาพชุมชนคลินิกในชนบทและในการดูแลปฐมภูมิและการแพทย์เฉพาะทาง ในบทความที่ตีพิมพ์ในวันนี้ในนิวอิงแลนด์วารสารการแพทย์มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนียนักวิจัยเรียกร้องให้ทันสมัย
Continue reading »

การถ่วงน้ำหนักตามประสิทธิภาพ

เพื่อนร่วมงานของเขาได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเสียชีวิตจาก Fatality Analysis Reporting System พวกเขาใช้ระดับแอลกอฮอล์ที่เป็นไปได้ที่ได้รับการพัฒนาก่อนหน้านี้เป็นจำนวน 29 เรื่องซึ่งรัฐสามารถมีได้ซึ่งจะมีการถ่วงน้ำหนักตามประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่นภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีประสิทธิผลที่สุดในการลดการเสียชีวิตเนื่องจากการดื่มดังนั้นรัฐที่มีภาษีสูงกว่าจะได้รับคะแนนที่สูงขึ้น
Continue reading »

การปรุงอาหารด้วยวิธีการทอด ( DEEP FRYING )

วิธีการทอดนั้นจะทำให้อาหารสุกโดยการใส่เนื้อสัตว์หรือผักลงไปในน้ำมันที่ตั้งจนร้อน ปริมาณน้ำมันที่ใส่จะต้องมากพอที่จะท่วมอาหารที่จะนำไปทอด การทอดนั้นนิยมทอดในกระทะแบบหลุมหรือกระทะชนิดแบนก็ได้ อุณหภูมิของน้ำมันที่ใช้ในการทอดเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการปรุงอาหาร ถ้าน้ำมันไม่ร้อน เมื่อใส่
Continue reading »

ธนาคารปูม้า บ้านตะโละใส

ในวันที่ได้เห็น “บุฟเฟ่ต์ทะเลเผา” เปิดอยู่เกลื่อนเมือง ฉันแอบคิดว่า…กุ้ง หอย ปู ปลา มันมากมายล้นทะเลขนาดนั้นจริงๆ หรือ เพราะเพื่อนของฉันเป็นลูกหลานชาวประมง บ้านตะโละใส สตูล เล่าให้ฟังว่า ท้องทะเลปากอ่าวบารามีปัญหาสัตว์น้ำลดลง จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป และผลกระทบจากการทำประมงที่เห็นแก่ได้โดยเฉพาะเรือประมงที่มาจากถิ่นอื่น
Continue reading »

“หกล้มในผู้สูงอายุ” เราป้องกันได้

การดูแลตนเอง และการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ “การจัดสภาพแวดล้อม” นับเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการหกล้มได้ เช่นกัน รศ.ดร.พญ.ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ข้อมูลว่า ด้วยความที่ผู้สูงอายุ เป็นวัยที่มีสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไรนัก เริ่มจากสายตาพร่ามัว กล้ามเนื้ออ่อนแรง การเดินเหินก็ไม่ค่อยสะดวกเหมือนตอนยังหนุ่มยังสาว
Continue reading »